Công ty HTNS là một công ty Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực giao vận (logistics). Với Văn phòng công ty tại Yên Phong Bắc Ninh Media được cùng đồng hành hỗ trợ công ty thực hiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống an ninh cũng như hệ thống cửa ra vào đảm bảo.

 

Cùng nhìn lại một số hình ảnh thi công tại HTNS của Bắc Ninh Media.

 

 

 

 

 

 

 

Công ty HTNS là một công ty Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực giao vận (logistics). Với Văn phòng công ty tại Yên Phong Bắc Ninh Media được cùng đồng hành hỗ trợ công ty thực hiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống an ninh cũng như hệ thống cửa ra vào đảm bảo….