Công ty TNHH Asea Daeryun Vina

 Địa chỉ: Lô CN 8-4-2 KCN Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên  Công ty TNHH ASEA DAERYUN VINA là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc.

 

 

 

Công ty TNHH Asea Daeryun Vina  Địa chỉ: Lô CN 8-4-2 KCN Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên  Công ty TNHH ASEA DAERYUN VINA là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc.