Viện Dinh dưỡng Bắc Ninh. Với vai trò là một đơn vị tư vấn khám chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Nâng cao nhận thức người dân về vấn đề dinh dưỡng cho cơ thể và việc phòng tránh các bệnh suy dinh dưỡng cũng như các chương trình tư vấn sức khỏe . Viện dinh dưỡng Bắc Ninh đi vào hoạt đọng với đội ngũ bác sĩ cũng như trang thiết bị máy móc hiện đại.

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cùng việc quản lí trung tâm khám chữa bệnh với hệ  thống máy tính  các thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho mọi người hệ  thống máy tính cần được hoạt động ổn định.

Bắc Ninh Media được sự tin tưởng và có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai hệ thống mạng nội bộ cùng hệ thống máy tính các thiết bị phục vụ in ấn lưu trữ dữ liệu cho trung tâm.

 

 

 

 

 

 

 

Viện Dinh dưỡng Bắc Ninh. Với vai trò là một đơn vị tư vấn khám chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Nâng cao nhận thức người dân về vấn đề dinh dưỡng cho cơ thể và việc phòng tránh các bệnh suy dinh dưỡng cũng như các chương trình tư vấn sức khỏe ….