Công ty TNHH SamYou Vina mới thành lập và đi vào hoạt động với cơ sở vật chất mới và các thiết bị sản xuất mới được đưa vào xưởng . Cùng với các hệ thống khác chưa hoàn thiện Công ty Sam You cũng đang bối rối trước vấn đề an ninh an toàn trong khu vực công ty. Với sự lo lắng và vấn đề thực tế nêu trên Công ty Sam You đã tìm đến Bắc Ninh Media nhờ tư vấn hỗ trợ về hệ thống mạng, máy chấm công, quản lý truy cập.

Chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng các công ty nhất là giai đoạn khó khăn ban đầu, chúng tôi nhận lời và hỗ trợ công ty SamYou triển khai hệ thống mạng, máy chấm công.

Trong quá trình hoàn thiện hệ thống chúng tôi còn tư vấn cho Công ty TNHH SamYou Vina về các hạng mục như hệ thống tổng đài nội bộ, hệ thống giám sát ra vào quản lí truy cập cũng như chấm công cho công nhân viên bằng hệ thống máy chấm công đảm bảo chính xác và tự động hóa quá trình kiểm soát cũng như theo dõi hiệu quả công việc.

Một số hình ảnh thi công cũng như các thiết bị cần thiết hỗ trợ hệ thống quản lý sát nhà xưởng công ty, và các hệ thống khác.

Hình ảnh thi công hệ thống máy chấm công, quản lí truy cập.

Lắp đặt máy chấm công công ty SamYou
Lắp đặt máy chấm công công ty SamYou
thi công lắp đặt máy chấm công công ty SamYou
Thi công lắp đặt máy chấm công công ty SamYou

Hình ảnh thi công hệ thống mạng

Công ty TNHH SamYou Vina mới thành lập và đi vào hoạt động với cơ sở vật chất mới và các thiết bị sản xuất mới được đưa vào xưởng . Cùng với các hệ thống khác chưa hoàn thiện Công ty Sam You cũng đang bối rối trước vấn đề an ninh an toàn…