Công ty TNHH Fujikin Việt Nam Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm tại Việt Nam với Hệ thống văn phòng nhà xưởng lớn cùng hệ thống thông tin máy chủ hiện đại. Bắc Ninh Media Vinh dự được đồng hành hỗ trợ công ty trong việc bảo trì vận hành hệ thống thông tin liên lạc cũng như phát triển nâng cấp hệ thống mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Một số hình ảnh thi công của Bắc Ninh Media tại Fujikin

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Fujikin Việt Nam Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm tại Việt Nam với Hệ thống văn phòng nhà xưởng lớn cùng hệ thống thông tin máy chủ hiện đại. Bắc Ninh Media Vinh dự được đồng hành hỗ trợ công ty trong việc bảo trì vận hành hệ thống thông tin…