Các port cần mở cho đầu ghi Camera của các hãng bạn đã biết?

Khi lắp đặt camera quan sát không chỉ lắp đặt đúng đủ linh kiện thiết bị và kết nối các thiết bị đến màn hình hiển thị. Ngoài việc đó chúng ta cũng cần chú ý đến một số điều tuy cơ bản xong nếu không thiết lập đúng thì thiết bị có thể không hoạt động như chúng ta mong muốn. Nhất là hiện nay các thiết bị an ninh hỗ trợ đa nhiệm chức năng mở rộng cùng khả năng kết nối lớn.

Hình ảnh có liên quan

Các thiết bị có hệ thống cài đặt tiện lợi với các chức năng như xem qua nhiều thiết bị khác nhau qua điện thoại qua máy tính ghi hình xem lại tua nhanh hoặc cảnh báo.

Và vấn đề để camera có thể hoạt động và có thể xem trên nhiều thiết bị khác nhau cần cấu hình truy cập vào đúng cổng kết nối mà thiết bị an ninh camera quan sát hỗ trợ . Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ liệt kê các thiết bị khác nhau cùng các cổng kết nối hiện có và hỗ trợ

Các port cần mở cho đầu ghi Camera của các hãng

Kết quả hình ảnh cho post đầu ghi camera

1 Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi Avtech.
– Mở Port Web, Mobile Modem: 80.
– Phần mềm xem qua di động: EagleEyes.
2. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi Dahua.
– Mở Port Web: 80
– Mở port Mobile :37777
– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS
– Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.
3. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi Vantech
Model :4900H- X200-X500D1- X700 NVR(HVR) –X700 (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Web: 80
– Mở Port Mobile : 37777
– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS
– Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.
Model: X800 – 4800s – 8800H . (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Web: 80 và 7777
– Mở Port Mobile: 8888
– Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS: Ezeye hoặc Asee+
– Phần mềm xem qua hệ điều hành Anroid: Asee + VmeyeProHD
Model: X100. (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Mobile và Web: 80
– Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS: Iwacht DVR II
– Phần mềm xem qua hệ điều hành Android: Iwacht DVR II.
4. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Abell.
– Mở Port Web: 80
– Mở Port Mobile :34567
– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:
+ Xem bằng tên miền và địa chỉ IP: vMeyeSuper.
+ Xem phần Mền Cloud: vMeyeCloudLite
5. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi JUAN.
– Mở Port Web : 80-8880
– Mở Port Mobile : 80
-Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS và Android:
+Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD: ESEENET
+Xem phần Mềm hệ điều hành Android: ESEE
6. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Questek.
– Port web: 80
– Port mobile: 34599.
– Phần mềm xem trên điện thoại: vmEye
7. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi HIKVISiON
– Port web: 80
– Port Mobile 8000
– Port hỗ trợ : 1554
– Phần mềm xem trên điện thoại : IVMS-4500

8. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi KCE
Portweb: 80 – 9011
Port Mobile : 9010
Phần mềm xem qua điện thoại: KMCS2 – MobileViewer – riêng đầu mã K4 dùng ACS
9.Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Tibet
– Port web: 80
-Port mobile 9091
Phần mềm xem qua điện thoại i-smartViewer
10. Các Port và phần mềm camera trên điện thoại cho đầu ghi Samsung
Port web 80
Port mobile 8081 – 9004
Phần mềm xem qua điện thoại IPOLIS mobile
11. Tổng hợp Port mobile chung cho các đầu ghi sử dụng phần mềm xem qua Mobile :

Default Port
Compatible Apps
may support following ports
EZeye, EZeyePro, eyePlayer, Super mEye
100
Meye , Meye free,MeyePlus , Streaming
101,111
Tmeye , Tmeye+, Tmeye free
3357
zMeye , zMeyePlus, zMeye free
TCP port:8000
IMSeye , IMSeye(old) , IMSeyePro
6802
DVRMobile
18004
APlayer, APlayer+, APlayerPro, ASee, ASee+, ASeePro,
ASeeProHD, ASee free, EZeye, SwannView
TCP Port:34567
Super vMeye, vMeyesuper
34599
vMeye , vMeye free , vMeyeProHD, vMeye+(imac)
7050
Super KWeye+, KWeye, KWeye+, KWeye(imac)
15961
KMeye, Super KMeye4, KMeye4, SmartHD, Cplayer
TCP Port:34567
Super vMeye, vMeyesuper
15966
HBPlayer , DVRPlayer , DVRPlayer+ , Viscoo
TCP Port:8101
DVRPlayer+(imac)
10510
Mobileeye, MobileEye_client(imac)
Hi sharp 80
8888,8866,8855
SuperCam cho Iphone
Naway,Naway+
Để kiểm tra đầu ghi hình của bạn hoặc khả năng tương thích với các phần mềm, bạn có thể tải về ứng dụng miễn phí có tên là ‘Aplayer’ hoặc ‘EZeye’