Hệ thống kiểm soát cửa đảm bảo an ninh

Với hệ thống này việc đảm bảo an ninh kiểm soát ra vào được đảm bảo với các hệ thống kiểm soát cửa như:

  • Hệ thống cửa từ cửa khóa chốt từ
  • Hệ thống chuông cửa kết hợp khóa cửa tự động khóa từ khóa vân tay
  • Hệ thống khóa từ kết hợp vân tay, thẻ từ hoặc mã số mật khẩu

Cùng chúng tôi tìm hiểu về các loại hệ thống này giúp đảm bảo an ninh ra vào kiểm soát truy cập khu vực.

1.  Hệ thống cửa từ  khóa chốt từ

Hệ thống này có thể áp dụng trên nhiều hệ cửa  và các khu vực ra vào khác nhau. Hệ thống cử từ được ứng dụng phổ biến trên nhiều hệ cửa và kết hợp như bảng dưới đây

Cách lắp khóa chốt cho cửa kính trên kính dưới kính

Hình ảnh Thiết bị của hệ thống
Cách lắp khóa chốt cho cửa kính

– Đầu đọc vân tay, thẻ từ, nhận dạng khuôn mặt

– Khóa chốt

– Gá trên/Bát trên khóa chốt

– Gá dưới/Bắt dưới khóa chốt

– Nút bấm mở cửa

– Hộp đập khẩn cấp (Tùy chọn)

– Nguồn dự phòng

– Máy tính (tùy chọn)

– Phần mềm chấm công, kiểm soát

– Dây mạng

– Dây nguồn

– Vật tư phụ

Lắp đặt khóa chốt cho cửa kính trên khung gỗ/tường, dưới cánh kính

– Đầu đọc vân tay, thẻ từ, nhận dạng khuôn mặt

– Khóa chốt

– Gá dưới/Bắt dưới khóa chốt

– Nút bấm mở cửa

– Hộp đập khẩn cấp (Tùy chọn)

– Nguồn dự phòng

– Máy tính (tùy chọn)

– Phần mềm chấm công, kiểm soát

– Dây mạng

– Dây nguồn

– Vật tư phụ 

Lắp đặt khóa từ cho cửa panel

– Đầu đọc vân tay, thẻ từ, nhận dạng khuôn mặt

– Khóa chốt

– Nút bấm mở cửa

– Hộp đập khẩn cấp (Tùy chọn)

– Nguồn dự phòng

– Máy tính (tùy chọn)

– Phần mềm chấm công, kiểm soát

– Dây mạng

– Dây nguồn

– Vật tư phụ

Lắp đặt khóa chốt cho cửa gỗ

BBK-500

– Đầu đọc vân tay, thẻ từ, nhận dạng khuôn mặt

– Khóa chốt

– Gá trên/Bát trên khóa chốt

– Gá dưới/Bắt dưới khóa chốt

– Nút bấm mở cửa

– Hộp đập khẩn cấp (Tùy chọn)

– Nguồn dự phòng

– Máy tính (tùy chọn)

– Phần mềm chấm công, kiểm soát

– Dây mạng

– Dây nguồn

– Vật tư phụ

Lắp đặt khóa từ cho cửa thoát hiểm

 Khóa từ cho cửa thoát hiểm

– Đầu đọc vân tay, thẻ từ, nhận dạng khuôn mặt

– Khóa từ

– Nút bấm mở cửa

– Hộp đập khẩn cấp (Tùy chọn)

– Nguồn dự phòng

– Máy tính (tùy chọn)

– Phần mềm chấm công, kiểm soát

– Dây mạng

– Dây nguồn

– Vật tư phụ

Lắp đặt khóa từ cho cửa kính trên tường dưới kính

Lắp đặt khóa từ cho cửa kính đơn

– Đầu đọc vân tay, thẻ từ, nhận dạng khuôn mặt

– Khóa từ

– Nút bấm mở cửa

– Gá UL

– Hộp đập khẩn cấp (Tùy chọn)

– Nguồn dự phòng

– Máy tính (tùy chọn)

– Phần mềm chấm công, kiểm soát

– Dây mạng

– Dây nguồn

– Vật tư phụ

Lắp đặt khóa từ cho cửa kính trên tường dưới kính

khóa từ cho cửa kính đôi

– Đầu đọc vân tay, thẻ từ, nhận dạng khuôn mặt

– Khóa từ đôi

– Nút bấm mở cửa

– Gá UL

– Hộp đập khẩn cấp (Tùy chọn)

– Nguồn dự phòng

– Máy tính (tùy chọn)

– Phần mềm chấm công, kiểm soát

– Dây mạng

– Dây nguồn

– Vật tư phụ

Lắp đặt khóa từ cho cửa kính trên kính dưới kính

– Đầu đọc vân tay, thẻ từ, nhận dạng khuôn mặt

– Khóa từ đôi

– Nút bấm mở cửa

– Gá GZ

– Hộp đập khẩn cấp (Tùy chọn)

– Nguồn dự phòng

– Máy tính (tùy chọn)

– Phần mềm chấm công, kiểm soát

– Dây mạng

– Dây nguồn

– Vật tư phụ

Cấu tạo cơ bản của hệ thống này là khóa chốt từ đây là thiết bị chính cấu tạo chính của hệ thống

Xem thêm: Khóa chốt là gì? Cấu tạo chính của hệ thống cửa từ 

Hệ thống chuông cửa kết hợp khóa cửa tự động khóa từ khóa vân tay

Hệ thống chuông cửa kế hợp khóa cửa từ, khóa tự động được thiết kế dành cho những khu vực cửa ra vào cách xa chỗ làm việc. Mục đích đến quản lí việc ra vào của khách hàng, người lạ.

  • Khi có người lại hoặc khách hàng tới họ sẽ bấm chuông cửa thông báo vào văn phòng  có thể kế hợp camera quan sát cửa ra vào để xác định khách hàng hoặc thành phần đối tượng ra vào.
  • Bên trong văn phòng bố trí thiết bị xác nhận mở cửa nhấn vào nút sẽ xác nhận và tự động mở cửa từ

Hệ thống này thực hiện lắp đặt nhanh chóng dễ dàng với việc kế hợp cửa từ và thiết bị chuông báo và nút mở cửa.

Hệ thống khóa từ kết hợp vân tay, thẻ từ hoặc mã số mật khẩu

Với hệ thống này áp dụng cho những vị trí khu vực  yêu cầu mức độ an ninh nghiêm ngặt hơn và đảm bảo ai có mật khẩu hoặc nhân viên có thẻ ra vào được cấp quyền mới có thể mở cửa ra vào khu vực này.

Hệ thống cửa này yêu cầu các nhân viên phải có mật khẩu hoặc thẻ từ được cấp và khai báo trên hệ thống . Trường hợp không có thẻ từ được cấp phép hoặc vân tay không được khai bắc thì không thể mở được cửa. Đây cũng là hệ thống cửa từ tự động nhưng được kết hợp lớp bảo mật cao hơn sử dụng mật khẩu, thẻ từ, hoặc vân tay.

Một số hình ảnh về hệ thống này mà chúng tôi đã thi công và triển khai hoạt động: