Office

The Ofice Building our Bac Ninh Media Company.

Bac Ninh media company is located at: No. 10 Nguyen Dang Dao, Ward Tien An, Bac Ninh Province. We are honored to welcome and cooperate with customers.
Head office: No. 173, Nguyen Gia Thieu, Ten An, Bac Ninh.
Bac Ninh Branch: No.10 Nguyen Dang Dao, Tien An Wrad, Bacninh City, Bacninh Province, Vietnam
Tel: 0222 653.6789 / 0222.3875.268    Mobile: 0942.54.654
Email: info@bacninhmedia.com
Hotline:  0222.3875.268

 

IPTIME - Đối tác thiết kế nhận diện thương hiệu uy tín chất lượng tại Bắc Ninh. Chuyên thiết kế logo thương hiệu ấn phẩm thương hiệu như card visit, thiết kế profile công ty , thiết kế catalogue, thiết kế website tại bắc ninh .

Liên hệ ngay - Hotline: 0912 485 468 - Địa chỉ: 173, Nguyễn Gia Thiều , Bắc Ninh