Tổng đài mềm và tổng đài cứng có gì khác nhau?

Nói đến tổng đài hiện nay nó rất gần gũi với những câu nói  quen thuộc như: tổng đài chăm sóc khách hàng, gọi tổng đài đi giải đáp thắc mắc hay như tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại cho doanh nghiệp hoặc cao hơn là tổng đài ảo, tổng đài ảo hóa…

Rất nhiều cụm từ gắn với từ tổng đài. Và xu hướng hiện nay đem đến cho chúng ta nhiều lợi ích với các loại tổng đài được nhắc đến vậy phân biệt thế nào  giữa một khái niệm mới để bao hàm tất cả các loại trên. Có hai khái niệm mới được nhắc đến là :

  • Tổng đài mềm
  • Tổng đài cứng

Vậy phân biệt thế nào đây?

Tổng đài mềm :

Đây là một cách gọi cho các hệ thống tổng đài, các từ gắn với các nghiệp vụ, các giải pháp các dịch vụ trên các ứng dụng phần mềm hỗ trợ trao đổi thông qua  một nơi tập trung gọi là tổng đài.

Các loại tổng đài được liệt kê trong nhóm này bao gồm:

  • các phần mềm hỗ trợ các hệ thống tổng đài,
  • các nghiệp vụ trả lời điện thoại trả lời tin nhắn
  • trao đổi qua lại sử dụng hệ thống tổng đài,
  • Các dịch vụ tổng đài thông qua các ứng dụng phần mềm hỗ trợ

Để giải thích thêm về tổng đài mềm thì hiện nay có các hệ thống tổng đài ảo  hệ thống trả lời tự động các tổng đài của nhà mạng  các công ty dịch vụ. hay các gói giải pháp tổng đài ảo hóa cho các doanh nghiệp lớn.

Tổng đài Cứng:

Là hệ thống các thiết bị vật lí, các phương pháp kết nối định nghĩa gia thức cũng như các thiết bị được thiết kế theo nguyên lí nhất định nhằm phục vụ nhu cầu trao đổi quản lí thông tin liên lạc tập trung.

Tổng đài cứng bao gồm các yếu tố như:

  • Thiết bị vật lí kết nối hệ thống
  • các giai thức nguyên lí cơ bản để tạo nên một hệ thống tổng đài vật lí
  • các thiết bị đầu cuối giải pháp thực tế cho các hệ thống tổng đài
  • việc thi công lắp đặt hệ thống

Vậy để dễ dàng trong việc tư vấn cũng như hiểu rõ bản chất của các loại tổng đài khi đó bạn dễ dàng lựa chọn công nghệ, cũng như triển khai công việc thuận lợi