Những gợi ý hệ thống báo động cảnh báo cho kho hàng cho nhà xưởng

Với nhà xưởng là khu vực sản xuất trực tiếp việc ra vào, vận chuyển hàng hóa, hệ thống điện cũng như đảm bảo an tòa cho tất cả mọi người t làm việc cần có những hệ thống báo động cơ bản như:

  • Hệ thống báo động ra vào
  • Hệ thống báo động chủ động
  • Hệ thống báo cháy, báo điện áp vượt ngưỡng
  • Hệ thống kiểm soát ra vào nhà xe
  • Hệ thống báo giờ làm việc kết hợp

Và một số nhà xưởng có những hệ thống riêng biệt đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng nhà xưởng.

Cùng chúng tôi phân tích các hệ thống này trong một nhà xưởng nhà máy để thấy những lợi ích cũng như sự quan trọng của hệ thống báo động này nhé.

Hệ thống báo động ra vào:

Việc ra vào của nhân viên công ty, của nhân viên các  phòng, cùng công nhân số lượng lớn việc ra vào cần đảm bảo an toàn cũng như kiểm soát được những rủi ro như việc kẻ xấu trà trộn vào công ty, lịch làm việc của từng nhân viên công nhân trong nhà xưởng nhà máy.

Hệ thống báo động chủ động

Hệ thống báo động chủ động này được thiết kế ở mức cơ bản chủ động cho mọi người thực hiện cảnh báo báo động khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện nguy hiểm.

Hệ thống được thiết kế với nút bấm chủ động đặt tại các vị trí phù hợp và dễ dàng nhận biết cho mọi người . Sử dụng nút bấm  kết nối với tủ trung tâm hoặc báo động ra loa hoặc đèn báo để chủ động cảnh báo

Hệ thống báo cháy, báo điện áp vượt ngưỡng

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ độ ẩm kho hàng