Cập nhật các công trình dự án thi công lắp đặt camera quan sát tháng 5

Bắc Ninh Media với chất lượng dịch vụ và thiết bị chính hãng và đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm đã thực hiện nhiều công trình và dự án cho nhiều đối tác. Các hạng mục thi công: lắp đặt camera , sửa chữa bảo trì hệ thống camera quan sát, thêm mới mở  rộng, thi công mạng nội bộ công ty.

.

Thêm mới nâng cấp bảo trì hệ thống camera an ninh tại Học Viện cảnh sát nhân dân

Thi công hệ thống mạng nội bộ công ty HTNS khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh