Thành lập 5 điểm chốt tại cửa ngõ vào thành phố Bắc Ninh từ ngày 4-4

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Bắc Ninh thành lập 5 điểm chốt chặn 24/24h kiểm soát người và phương tiện tại cửa ngõ vào thành phố Bắc Ninh bắt đầu từ 7h00 ngày 4-4 đến hết ngày 15-4-2020.

Nút giao cầu vượt Bồ Sơn là 1 trong 5 điểm chốt được thành lập từ ngày 4-4 đến ngày 15-4.

5 điểm chốt chặn bao gồm: Cầu Đáp Cầu; nút giao cầu vượt Đại Phúc; nút giao cầu vượt Bồ Sơn; dốc Đặng (phường Vạn An); Tỉnh lộ 295B tại vị trí giáp ranh với huyện Tiên Du.

Mỗi điểm chốt chặn bố trí 30 người chia làm 3 ca trực trong ngày gồm: lực lượng Công an 15 người, Quân sự 6 người, Y tế 6 người, Quản lý thị trường 3 người.

Các điểm chốt chặn thực hiện kiểm tra, kiểm soát trên tinh thần hiệu quả, nhanh, gọn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông và người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc cục bộ và tập trung đông người.

Thành phố Bắc Ninh giao các phường chủ động xây dựng dự phòng 2 phương án triển khai các điểm chốt chặn giữa phường với phường và giữa khu phố với khu phố.

Theo Ngọc Duyệt – Báo Bắc Ninh
http://www.baobacninh.com.vn/chi-tiet-xa-hoi/-/details/20182/thanh-lap-5-iem-chot-tai-cua-ngo-vao-thanh-pho-bac-ninh-tu-ngay-4-4