History Company

posted in: About Us | 6

T Head office: No. 173, Nguyen Gia Thieu, Ten An, Bac Ninh. Bac Ninh Branch: No.10 Nguyen Dang Dao, Tien An Wrad, Bacninh City, Bacninh Province, Vietnam Tel: 0222 653.6789 / 0222.3875.268    Mobile: 0942.54.654 Email: info@bacninhmedia.com Hotline:  0222.3875.268 COMPANY Introduction History … Continued

Staffs

posted in: About Us | 2

The Ofice Building our Bac Ninh Media Company. COMPANY Introduction History Office Target Business Staffs Motto StaffsRate this post

Target

posted in: About Us | 4

The Ofice Building our Bac Ninh Media Company. COMPANY Introduction History Office Target Business Staffs Motto TargetRate this post

Chat Zalo: 0942540654Kakao Talk vit108
REQUEST PRICE QUOTATION
+ Hỗ trợ Online

Tư vấn và dịch vụ

Ms. Lương- Kinh doanh

(0222) 3875 268

Ms. Oanh - Kế toán

(0123) 4230 468

Hỗ trợ Kỹ thuật

Mr Tuấn - Kĩ thuật Phần cứng

(+84) 0917 658 468

Mr. Lộc - Kỹ thuật phần mềm

(+84) 0912 225 468

[Connect Us with Facebook]

Gọi ngay: 02223875268