Logo của chúng tôi tượng trưng và tóm tắt những gì chúng tôi đại diện. Nó thể hiện cá tính và sự khác biệt của công ty chúng tôi. Chúng tôi đã tập hợp biểu trưng Bắc Ninh  Media ở nhiều định dạng tệp khác nhau và cũng liệt kê các nguyên tắc sử dụng. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ tuân thủ những thông tin được cung cấp.

 

Khu vực loại trừ

Các khu vực bóng mờ xung quanh nhãn hiệu cho biết các khu vực loại trừ tối thiểu mà không có gì được xâm phạm vào. Các khu vực này đã được thiết kế để đảm bảo rằng các nhãn hiệu không bao giờ bị lộn xộn bởi các tài liệu đồ họa khác.

Thương hiệu Bắc Ninh Media

Vùng loại trừ cho nhãn hiệu Bắc Ninh Media được tính toán bằng cách sử dụng phép chia chiều cao của biểu tượng hình tròn như hình đối diện. Vùng loại trừ cũng bằng khoảng cách giữa các biểu tượng hình tròn.

Thương hiệu thép Tata

Vùng loại trừ cho nhãn hiệu Bắc Ninh Media được tính bằng biểu tượng hình tròn của nhãn hiệu Bắc Ninh Media.

Màu sắc

Nhãn hiệu Tata Group và Tata Steel phải luôn xuất hiện cùng một màu.

 

Các biến thể màu của nhãn hiệu Tata

Bất cứ khi nào có thể, nhãn hiệu phải xuất hiện bằng màu Tata Blue trên nền trắng. Trong trường hợp điều này không khả thi, có thể sử dụng các biến thể sau. Trong mọi trường hợp, nhãn hiệu không được sao chép bằng bất kỳ màu nào khác.

Nhãn hiệu nguyên bản

Các nhãn hiệu xuất hiện bằng màu Tata Blue trên nền trắng. Đây là đại diện chính của nhãn hiệu Tata, được sử dụng ở bất cứ đâu có thể.

Nhãn hiệu màu đen

Trong một số ứng dụng hạn chế, chẳng hạn như fax, bản ghi nhớ hoặc quảng cáo một màu, phiên bản nhãn hiệu màu đen đặc có thể được sử dụng. Không bao giờ sử dụng màu đen

Màu sắc

Nhãn hiệu Tata Group và Tata Steel phải luôn xuất hiện cùng một màu.

 

Các biến thể màu của nhãn hiệu Tata

Bất cứ khi nào có thể, nhãn hiệu phải xuất hiện bằng màu Tata Blue trên nền trắng. Trong trường hợp điều này không khả thi, có thể sử dụng các biến thể sau. Trong mọi trường hợp, nhãn hiệu không được sao chép bằng bất kỳ màu nào khác.