Công ty Siseong Bắc Ninh là một công ty điện tử công nghệ tại Bắc Ninh Với hệ thống nhà xưởng văn phòng.

Với hệ thống nhà xưởng rộng lớn với, văn phòng công ty nhiều nhân viên công nhân làm việc cùng với đó là các yêu cầu giám sát quá trình làm việc giám sát an ninh an toàn trong khuôn viên công ty. Công ty Siseong cần có một hệ thống camera quan sát để đáp ứng yêu cầu trên.

Cùng với đó là những yêu cầu về giám sát kiểm tra an ninh cũng như quản lí nhân viên trong công ty đi làm đúng giờ và theo dõi chấm công nhân viên….

Với những yêu cầu đó công ty Siseong cần có một đơn vị tư vấn hợp tác về vấn đề này cùng các giải pháp phù hợp nhất.

Bắc Ninh Media là đơn vị nhận thiết kế và thi công hệ thống an ninh an toàn cho các khu vực được yêu cầu ở trên. Với những yêu cầu về giám sát an ninh an toàn về chất lượng công việc. bắc Ninh media tư vấn cho công ty Siseong hệ thống quản lí truy cập với những yêu cầu  nhằm đáp ứng việc quản lí công nhân ra vào với hệ thống máy chấm công được bố trí tại các cửa ra vào công ty kết hợp cửa tự động.

Một số hình ảnh thi công và hoàn thiện hệ thống quản lí truy cập cho công ty Siseong đem lại kết quả rất tốt.

 

Comments are closed.