Công ty HTNS là một công ty Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực giao vận (logistics). Để cung cấp dịch vụ hậu cần nhanh chóng, chính xác và an toàn, hệ thống 24/7/365 đã được xây dựng và thị trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng thông qua mạng lưới toàn cầu của công ty và 50 đối tác đối tác toàn cầu. HTNS sẽ cung cấp các dịch vụ thỏa mãn dựa trên trải nghiệm dịch vụ rộng lớn của chúng tôi để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Với thị trường rộng khắp  HTNS đặt văn phòng tại Hà Nội và Bắc Ninh cùng hệ thống nhà kho văn phòng tại Yên Phong Bắc Ninh. Với hệ thống văn phòng nhà kho hoàn thiện mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Với Văn phòng công ty tại Yên Phong Bắc Ninh Media được cùng đồng hành hỗ trợ công ty thực hiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống an ninh cũng như hệ thống cửa ra vào đảm bảo.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh thi công tại HTNS của Bắc Ninh Media.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.