Thi công lắp đặt barie tự động cho công ty Foseca

Công ty Foseca là công ty sản xuất phân phối các sản phẩm thực phẩm. Việc ra vào quản lí xe hàng cũng như các vấn đề an ninh tại cửa ra vào công ty được giám sát nghiêm ngặt.