Switchboard PABX

posted in: News, Services | 0

Tổng đài nội bộ PABX Thông tin liên lạc ngày nay đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Để đáp ứng yêu cầu liên lạc trong nội bộ, cách thông thường trước đây là đăng ký các thuê bao … Continued

Office

posted in: About Us, News | 4

The Ofice Building our Bac Ninh Media Company. Head office: No. 173, Nguyen Gia Thieu, Ten An, Bac Ninh. Bac Ninh Branch: No.10 Nguyen Dang Dao, Tien An Wrad, Bacninh City, Bacninh Province, Vietnam Tel: 0222 653.6789 / 0222.3875.268    Mobile: 0942.54.654 Email: … Continued

Chat Zalo: 0942540654Kakao Talk vit108
REQUEST PRICE QUOTATION
+ Hỗ trợ Online

Tư vấn và dịch vụ

Ms. Lương- Kinh doanh

(0222) 3875 268

Ms. Oanh - Kế toán

(0123) 4230 468

Hỗ trợ Kỹ thuật

Mr Tuấn - Kĩ thuật Phần cứng

(+84) 0917 658 468

Mr. Lộc - Kỹ thuật phần mềm

(+84) 0912 225 468

[Connect Us with Facebook]

Gọi ngay: 02223875268